Category: Braking News

ไทยมีผู้ติดเชื้อโควิด-19เพิ่ม5 ราย​ ไม่เสียชีวิตเพิ่ม

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2563 🇹🇭 ประเทศไทย ผู้ติดเชื้อสะสม 3,009 ราย ใน 68 จังหวัด (เพิ่มขึ้นในวันนี้ 5 ราย) เสียชีวิตรวม 56 ราย (ไม่มีผู้เสี …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

ไทยมีผู้ติดเชื้อสะสม 3,004 ราย ใน 68 จังหวัด เพิ่มขึ้นวันนี้ 4 ราย

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2563 🇹🇭 ประเทศไทย ผู้ติดเชื้อสะสม 3,004 ราย ใน 68 จังหวัด (เพิ่มขึ้นในวันนี้ 4 ราย) เสียชีวิตรวม 56 ราย (เพิ่มขึ้น 1 รา …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

ไทยมีผู้ติดเชื้อโควิด-19เพิ่ม 8 รายไม่เสียชีวิตเพิ่ม

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563 🇹🇭 ประเทศไทยวันนี้มีผู้ติดเชื้อสะสมถึง 3,000 ราย 🇹🇭 ประเทศไทย ผู้ติดเชื้อสะสม 3,000 ราย ใน 68 จังห …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

ไทยมีผู้ติดเชื้อโควิด-19สะสม 2,992 ราย ใน 68 จังหวัด​ เพิ่มขึ้น 3 ราย

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563 ประเทศไทย ผู้ติดเชื้อสะสม 2,992 ราย ใน 68 จังหวัด (เพิ่มขึ้นในวันนี้ 3 ราย) เสียชีวิตรวม 55 ราย (ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นในวั …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

ไทยมีผู้เสียชีวิตจากโควิด-19​ รวม 55 ราย เพิ่มขึ้น 1 ราย

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2563 ประเทศไทย ผู้ติดเชื้อสะสม 2,989 ราย ใน 68 จังหวัด (เพิ่มขึ้นในวันนี้ 1 ราย) เสียชีวิตรวม 55 ราย (เพิ่มขึ้น 1 ราย) รักษาหายป่วยแล้ว 2 …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

ไทยติดเชื้อโควิด-19​ เพิ่ม1คน​ ไม่ตายเพิ่ม

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563 ประเทศไทย ผู้ติดเชื้อสะสม 2,988 ราย ใน 68 จังหวัด (เพิ่มขึ้นในวันนี้ 1 ราย) เสียชีวิตรวม 54 ราย (ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นในวันน …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

ไทยมีผู้ติดเชื้อโควิดใหม่ 3 ราย​ไม่เสียชีวิตเพิ่ม

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563 ประเทศไทย ผู้ติดเชื้อสะสม 2,969** ราย ใน 68 จังหวัด (เพิ่มขึ้นในวันนี้ 3** ราย) เสียชีวิตรวม 54 ราย (ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นใ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

ไทยมีผู้ติดเชื้อโควิด-19สะสม 2,966 ราย ใน 68 จังหวัด เพิ่มขึ้น​ 6 ราย

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม 2563 ประเทศไทย ผู้ติดเชื้อสะสม 2,966 ราย ใน 68 จังหวัด (เพิ่มขึ้นในวันนี้ 6 ราย) เสียชีวิตรวม 54 ราย (ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นในวันนี …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

1 พ.ค.63 ไทยติดเชื้อโควิด-19เพิ่ม 6 ราย เสียชีวิต54 ราย

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563 ประเทศไทย ผู้ติดเชื้อสะสม 2,960 ราย ใน 68 จังหวัด (เพิ่มขึ้นในวันนี้ 6 ราย) เสียชีวิตรวม 54 ราย (ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นในวันนี …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

ไทยไม่มีผู้เสียชีวิตจากโควิด-19​เพิ่ม

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563 ประเทศไทย ผู้ติดเชื้อสะสม 2,954 ราย ใน 68 จังหวัด (เพิ่มขึ้นในวันนี้ 7 ราย) เสียชีวิตรวม 54 ราย (ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นในวั …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]