Daily Archive: ธันวาคม 2, 2019

จิตอาสาวัดป่าวิมุตยาราม-รัฐสภาฯ จัด “ธรรมะสร้างความสุข” รร.เศรษฐเสถียรฯ

กลุ่มจิตอาสาวัดป่าวิมุตยาราม นำโดย พระครูปลัดวุฒิวัฒน์ (ธนากร รกฺขิตสีโล) เจ้าอาวาสวัดป่าวิมุตยาราม จ.ราชบุรี และประธานที่ปรึกษา ร่วมกับเครือข่ายจิตอาสารัฐสภาฯ จัดกิจกรรม “ธรรมะสร้างความสุข” ณ โรงเรีย …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

สวพส. จัดกิจรรม “สืบสาน รักษา พัฒนา ดิน น้ำ ป่า อย่างยั่งยืน”

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดกิจกรรม“สืบสาน รักษา พัฒนา ดิน น้ำ ป่า อย่างยั่งยืน” เนื่องในวันดินโลก 5 ธันวาคม world soil day ระหว่างวันที่ 2-8 ธันวาคม 2562 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังห …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

ทีม Eden Agritech แชมป์ GSB สุดยอด SMEs Startup ตัวจริง​ คว้าเงินทุน 1 ล้าน​

ออมสินตัดสิน​ ทีม Eden Agritech.ชนะเลิศ GSB สุดยอด SMEs Startup ตัวจริง​ คว้าเงินทุน 1 ล้านบาท รับสิทธิสินเชื่อธุรกิจ 0 % 1-2 ปี