Daily Archive: ธันวาคม 22, 2019

วว.-ผู้เชี่ยวชาญปรับปรุงพันธุ์ไม้ประดับไทย/ญี่ปุ่น ติดตามการพัฒนาสายพันธุ์ดอกลิเซียนทัส อ.ภูเรือ จ.เลย

นายสายันต์ ตันพานิช รองผู้ว่าการกลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วย รศ.ธัญญะ เ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

อธิบดีพส. ลงพื้นที่พิษณุโลกมอบนโยบายขับเคลื่อนงาน ให้ความสำคัญเครือข่าย อพม.พื้นที่

อธิบดี พส. ลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกมอบนโยบายขับเคลื่อนงานโดยให้ความสำคัญกลไกเครือข่าย อพม. ในพื้นที่ พร้อมเร่งขยายเครือข่ายขานรับนโยบาย รมว.พม. ในวันที่ 22 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ นิคมสร้างตนเองบ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

ม.มหิดล ริเริ่มสอนกู้ชีพออนไลน์ เล็งเปิดศูนย์ฝึก ตั้งเป้านศ.ทุกคนทำ CPR เป็น

โลกในศตวรรษที่ 21 มีความแตกต่างจากโลกในศตวรรษที่ผ่านมาในทุกด้าน เนื่องจากเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม การศึกษาจึงต้องพัฒนาให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

วช.ร่วมวท.กห.ส่งมอบ ‘เสื้อเกราะป้องกันกระสุน ระดับ 3’ ให้กอ.รมน.ใช้พื้นที่เสี่ยงแดนใต้

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในบทบาทการขับเคลื่อนผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประเทศ โดยในมิติด้านความมั่นคง ได้ตอบสนองนโยบายรัฐ ในการบูรณาการคว …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

รพ.จิตเวชโคราช ชูอาหารผู้ป่วย “อร่อย 3 ดี” เค็มน้อย สกัดป่วยซ้ำซ้อนทางกาย

รพ.จิตเวชโคราช ควบคุมคุณภาพอาหารผู้ป่วยจิตเวช เน้น “อร่อย 3 ดี” คือดีต่อสุขภาพ ดีลดโรค รสชาติอร่อยดีและ  เค็มน้อย ใช้วัตถุดิบปลอดสารพิษที่ได้จากชุมชนในเมืองโคราช  ตรวจสอบความเค็มในอาหารทุกตำรับด้วยเคร …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

รมว.ศึกษาธิการร่วมเปิดกิจกรรม สพฐ. – เอ.พี. ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี ปีที่15คัด​77ทีม77จังหวัด​ทำลายสถิติโลก

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ผนึกกำลังร่วมกับ บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด ผู้จัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในประเทศไทย จัดกิจกรรม “สพฐ. – เอ.พี. ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี ปีที่ 15& …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]