Daily Archive: มกราคม 28, 2020

นายกฯ ชื่นชมผลงานสิ่งประดิษฐ์ไทยเตรียมจัดแสดงงานวันนักประดิษฐ์ปี63

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)นำโดยศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชา …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

วช. ขับเคลื่อนประเด็นท้าทายไทย “กำจัดไวรัสตับอักเสบให้หมดจากไทยภายใน 10 ปี นำร่อง​จ.เพชรบูรณ์”

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับกรมควบคุมโรค สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และสมาคมโรคตับแห่งประเทศไทย แถลงการทำงานร่วมกันขับเคลื่อนโครงการวิจัยท้าทา …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

สพร. เชิญร่วมงานจังหวัดเคลื่อนที่ ร่วม “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงาน “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ณ. หน้าที่ทำการ อบต.บ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ในวันที่ 29 มกราคม 2563 โดย สพร. ได้ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]