Daily Archive: กุมภาพันธ์ 8, 2020

“บ.เขาใหญ่ พาโนรามา” ผนึกกำลัง 16 องค์กร ขับเคลื่อน โครงการ “โคก หนอง นา ป่าลำไย ลุ่มน้ำน่าน” ส่งเสริมแปลงเกษตรอินทรีย์ลำไย ยกระดับเกษตรกร สร้างรายได้มั่นคง ยั่งยืน

บริษัทเขาใหญ่ พาโนรามา ฟาร์ม จำกัด และ 15 องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา ภาคประชาสังคมและภาคท้องถิ่น จัดพิธีบวงสรวง พร้อมดื่มน้ำสัตยาบันเป็นสัญลักษณ์การร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU)ความร่วมมือส่งเสริ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

วช.จับมือ ม.ขอนแก่น จัดมหกรรมรณรงค์ป้องกันกำจัดพยาธิใบไม้ตับ-มะเร็งท่อน้ำดีพื้นที่ต้นแบบ “บ้านแฮดโมเดล”

โครงการวิจัยท้าทายไทย : ประเทศไทยไร้พยาธิใบไม้ตับ Fluke Free Thailand โดย สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]