Daily Archive: กุมภาพันธ์ 9, 2020

วช. จับมือ ก.เกษตรฯ หน่วยงานภาครัฐ-เอกชน ชวนคนเมืองปลูกต้นไม้ โครงการ “ปลูกเพื่อป(ล)อด ล้านต้น ลด PM2.5” หนุน 1 ล้านต้นสร้างพื้นที่สีเขียวทั่วกรุง

วันนี้ (9 ก.พ.63) เวลา 09.00 น. ณ บริเวณ PARC PARAGON ศูนย์การค้าสยาม พารากอน นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดงาน “ปลูกเพื่อ ป(ล)อด ล้านต้น ลด PM2.5” ภายใต้โค …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]