Daily Archive: มีนาคม 1, 2020

วช.เปิดฉาก​ยิ่งใหญ่​ “มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค​63” ชูแนวคิด “งานวิจัยเพื่อสร้างชุมชนนวัตกรรมและเศรษฐกิจภูมิภาค”

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับจังหวัดอุตรดิตถ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์และเครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคเหนือ จัดงาน “มหกรรมงานวิจัยส่ว …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]