Daily Archive: มีนาคม 14, 2020

ประชุมใหญ่ประจำปีสโมสรไลออนส์สากลภาครวม 310 ประเทศไทย

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2563 ไลออน ณริภา ศรีสว่างวัฒน์ ประธานจัดงานการประชุมใหญ่ ไลออนส์สากลภาครวม 310 ประเทศไทย ครั้งที่ 54 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โดยมี ไลออน ดร.สุเมธ ต …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

เตรียมเปิดผู้เดินทางจากประเทศเสี่ยงโหลด ! DDC-Care: ระบบติดตาม-ประเมินผู้เสี่ยงติดเชื้อ COVID-19

กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ร่วมกับ กรมควบคุมโรค สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาส …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]