Daily Archive: มีนาคม 17, 2020

วช. ร่วม หน่วยงานภาครัฐ ผนึกกำลังสร้างมาตรฐานเครื่องตรวจวัดฝุ่น PM2.5 แบบ Low Cost Sensor

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) และสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชา0asxddติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) เร่งสร้างมาตรฐาน …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

บอร์ดออมสิน มีมติเห็นชอบ เลือก “วิทัย รัตนากร” นั่งผอ.ธนาคารออมสินคนใหม่

คณะกรรมการธนาคารออมสิน เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการธนาคารออมสิน มติคัดเลือก นายวิทัย รัตนากร เป็นผู้อำนวยการธนาคารออมสินคนใหม่ แทน นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ที่จะหมดวาระ เผย นายวิทัย รัตนากร เ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

ศิริราช ผนึกวช.-TCELS -มทร.ล้านนา-สทน.วิจัย-พัฒนานวัตกรรมหน้ากากผ้านาโนกันไรฝุ่นเพื่อป้องกัน COVID-19

กระทรวงอว. โดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ผนึกศูนย์ความเป็นเลิศชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ TCELS มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์ โดยการสนับสน …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]