Daily Archive: พฤษภาคม 3, 2020

ไทยมีผู้ติดเชื้อโควิดใหม่ 3 ราย​ไม่เสียชีวิตเพิ่ม

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563 ประเทศไทย ผู้ติดเชื้อสะสม 2,969** ราย ใน 68 จังหวัด (เพิ่มขึ้นในวันนี้ 3** ราย) เสียชีวิตรวม 54 ราย (ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นใ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

องค์การตลาดปราบยุงลาย เตรียมรับมือไข้เลือดออกก่อนฝนนี้

องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย นำโดย นายวิทยา ทรัพย์เย็น รองผู้อำนวยการองค์การตลาด พร้อมด้วย พันจ่าเอก เกรียง ดุสิตากุล ผู้จัดการตลาดสาขาตลิ่งชัน มีความกังวลและห่วงใยพี่น้องในชุมชนกับโรคไข้เลือดออกอันมียุ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]