Daily Archive: พฤษภาคม 4, 2020

ไทยตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยโรคโควิด-19 มากกว่า227,800ตัวอย่าง

ไทยตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยโรคโควิด-19 จำนวน​ 227,860 ตัวอย่าง 🇹🇭ประเทศไทยได้มีการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยโรคโควิด-19 โดยการตรวจหาสารพันธุกรรม (RT-PCR) ซึ่งเป็นวิธี …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

“หัวใจฟูสู้โควิด” สสส.ผนึกวิทยุสีขาว-วิทยุชุมชน 1,000 แห่ง สู้ภัยโควิด-19 ส่ง “นักสื่อสารสุขภาวะ” จัดรายการสื่อกลางให้ความรู้ชุมชน

“หัวใจฟูสู้โควิด” สสส.ผนึกวิทยุสีขาว-วิทยุชุมชน 1,000 แห่งทั่วประเทศ สู้ภัยโควิด-19 ส่ง “นักสื่อสารสุขภาวะ” จัดรายการ สื่อกลางให้ความรู้ แบ่งปัน ฟื้นฟูดูแลครอบครัว ชุมชน เตรียมพร้อมชีวิตวิถีใหม่ ดร.นพ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]