Daily Archive: สิงหาคม 2, 2020

“ดร.สาธิต” ชื่นชมกระบวนการทำแผนฯปี 64 สสส. “โปร่งใส ไร้ผลประโยชน์ทับซ้อน”

“ดร.สาธิต” ชื่นชมกระบวนการทำแผนฯปี 64 สสส. “โปร่งใส ไร้ผลประโยชน์ทับซ้อน” เน้นปรับวิถีชีวิตสังคม เตรียมพร้อมรับมือโรคอุบัติใหม่ ตอบรับยุทธศาสตร์ชาติตามเป้าหมาย ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระท …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

ไทยมีผู้ติดเชื้อโควิด-19สะสม 3,317 ราย ใน 68 จังหวัดเพิ่มขึ้น 5 ราย

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2563 ประเทศไทย ผู้ติดเชื้อสะสม 3,317 ราย ใน 68 จังหวัด (เพิ่มขึ้น 5 ราย) เป็นผู้ติดเชื้อในกลุ่มผู้ที่กลับจากต่างประเทศใน State quaran …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

วช. ผนึกเครือข่ายวิจัย โชว์ผลงานวิจัยรับวิถีชีวิตใหม่ New Normal

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ จัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020)” ระ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]