Daily Archive: สิงหาคม 29, 2020

พิธีเปิดโครงการขับเคลื่อนการเผยแพร่พระพุทธศาสนาปี ๖๓-ครบวาระ๔ ปี สถาปนาสถานีโทรทัศน์ BMC TV

เมื่อวันที่ ๒๙ ส.ค.๖๓ นางศรีนวล ลัภกิตโร รองอธิบดีกรมการศาสนา ประธานในพิธีกล่าวเปิดงานพร้อมมอบใบประกาศเกียรติคุณผู้สนับสนุนโครงการขับเคลื่อนการเผยแพร่พระพุทธศาสนาประจำปี ๒๕๖๓ เนื่องในโอกาส ครบ ๑๓๑ ปี …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]