Daily Archive: กันยายน 22, 2020

วช.สนับสนุนกิจกรรมเรียนรู้ ประดิษฐ์คิดค้น -ถ่ายทอดเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ “เทคนิคการบินโดรนแปรอักษร”

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)จัดงานประกวดผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2564 เป็นเวลา 2 วัน ระหว่างวันที่ 21-22 กันยายน 2563 ณ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) พร้อมสนับสนุนสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลอง …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

“กสศ. จับมือ กทม. -สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว” ยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกทม. พร้อมส่งเสริมเด็กปฐมวัยยากจนทั้งใน-นอกระบบได้ศึกษาพัฒนาต่อเนื่อง

“กสศ. จับมือ กทม. -สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว” ยกระดับศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานครจำนวน 292 ศูนย์ เด็กจำนวน 22,713 คน ควบคู่กับการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยยากจ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

สสส. – สมาคมเพศวิถีศึกษา จัดทำร่างยุทธศาสตร์สุขภาวะกลุ่ม LGBTIQN+ ฉบับแรกไทย ลดเหลื่อมล้ำ​ ใช้ชีวิตเท่าเทียม

สสส. – สมาคมเพศวิถีศึกษา กางร่างยุทธศาสตร์สุขภาวะกลุ่ม LGBTIQN+ ฉบับแรกของไทย ขจัดเลือกปฏิบัติ-ละเมิดสิทธิ-ตีตรา หวังสร้างความเป็นธรรมทางสุขภาพ ขับเคลื่อนชุมชนปลอดภัย เป็นมิตรกับผู้ที่มีความหลากหลายทา …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

“ดีป้า” โชว์ผลงานรอบ 3 ปี ชูธงความสำเร็จเป็นแถวหน้า ช่วยพลิกโฉมประเทศไทยด้วย “เทคโนโลยีดิจิทัล” ในทุกมิติ

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล แถลงผลงานสำคัญในรอบ 3 ปี ภายใต้แนวคิด “The Premier by depa” ชูความเป็นแถวหน้าด้านการส่งเสริมและพัฒนาประเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลในทุกมิติทั้งภาคเศรษฐกิจ สังคม และความร่วม …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

เทคนิคอุดรฯ อวดโฉมสิ่งประดิษฐ์จากห้อง FabLab ที่ สวทช. สนับสนุน เพิ่มทักษะวิศวกรรม-สร้างแรงบันดาลใจสู่นวัตกร

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดกิจกรรม Site Visit to LAB ตอน FabLab วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ที่ จ.อุดรธานี เยี่ยมชมนวัตกร …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

สมาคมคนพิการ ผนึก ภาคเอกชนชั้นนำ หนุนแพลตฟอร์มขายสินค้าออนไลน์ในจีน “เกรทเตอร์ เบย์ แอเรีย” นำรายได้พัฒนาทักษะ สร้างงาน-อาชีพผู้พิการ

สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย จัดโครงการประชุมสัมมนาสาขาประจำจังหวัดและเครือข่ายสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย เรื่อง “ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในการสร้างงานสร้างอาชีพและมีรายได้” เมื่อวันที่ 21 กันยา …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]