Daily Archive: ตุลาคม 3, 2020

“ประสิทธิ์ เจียวก๊ก” ประธานโครงการคืนคุณแผ่นดิน เสนอแผนกระตุ้นเศรษฐกิจประเทศ-เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ จากภาคส่วนเอกชนประชาชน

“ประสิทธิ์ เจียวก๊ก” ประธานโครงการคืนคุณแผ่นดิน” เสนอแผนกระตุ้นเศรษฐกิจประเทศ​ สังคม​ และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ จากภาคส่วนเอกชน​ ประชาชน​ เมื่อวันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2563 09.30-13 …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]