Daily Archive: พฤศจิกายน 14, 2020

มอบรางวัลประกวดภาพวาด หัวข้อ “ My Best Mom แม่ที่ดีที่สุดในอุดมคติของฉัน ”

นาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด เป็นประธานในการมอบรางวัลในการประกวดภาพวาด ในหัวข้อ “ My Best Mom แม่ที่ดีที่สุดในอุดมคติของฉัน ” ณ หอศิ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]