Daily Archive: พฤศจิกายน 18, 2020

วศ.ลงพื้นที่ให้คำปรึกษาเชิงลึกผู้ประกอบการอาหาร จังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม สำนักเทคโนโลยีชุมชน โดยนางปฏิญญา จิยิพงศ์ นางสาวจันทร์ฉาย ยศศักดิ์ศรี นางสาวเจนจิรา จันทร์มี และนางสาวการ์ตูน เพ็งพรม นักวิทยาศาสตร์กรมวิทยาศ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

“วัชมนฟู้ด” ผู้นำเข้าผลไม้เกรดพรีเมี่ยมอันดับ 1 ของไทย จับมือ กูร์เมต์ มาร์เก็ต- เอที เซ็นเตอร์ แบงค็อก จัดงาน “Korean Fruits Winter Festival”

“วัชมนฟู้ด” ผู้นำเข้าผลไม้เกรดพรีเมี่ยมอันดับ 1 ของไทย จับมือ กูร์เมต์ มาร์เก็ต- เอที เซ็นเตอร์ แบงค็อก จัดงาน “Korean Fruits Winter Festival”ยกขบวนผลไม้ฤดูหนาวจากประเทศเกาหลี ส่งตรงถึงมือ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

หมอประเวศแนะฟื้นประเทศหลังโควิด เลิกพัฒนาแบบแยกส่วน อุ้มเศรษฐกิจพร้อมสังคม

รศ.ทนพ.ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

“เอนก” ย้ำ อว.กระทรวงแห่งสหวิทยาการ หนุนงานสังคม มนุษยศาสตร์-ศิลปะ ควบคู่พัฒนาวิทย์

“เอนก” รมว.การอุดมศึกษาฯ ย้ำ อว. เป็นกระทรวงแห่งพหุวิทยาการและสหวิทยาการ ตั้งใจทำนุบำรุงศิลปวิทยาการทุกด้าน หนุนงานสังคมศาสตร์ มนุษศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ควบคู่พัฒนางานวิจัยทางด้านวิทยาศา …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

PEA ส่งต่อความห่วงใย รณรงค์ตรวจเช็กอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าก่อนเดินทางช่วงวันหยุดยาวเพื่อความปลอดภัยทุกครัวเรือน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) รณรงค์ให้ประชาชนตรวจเช็กอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดก่อนออกเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือท่องเที่ยวต่างจังหวัด ในช่วงวันหยุดยาว ระหว่างวันที่ 19-22 พฤศจิกายน 2563 ควรตรวจสอบระบบไฟ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

ศิลปกรรมฯ คลองหกพร้อมอวดศิลปนิพนธ์2563 ‘ศิลปะการออกแบบและเทคโนโลยี’

เมื่อวันที่ 17 พ.ย. 2563 ที่หอศิลปกรรม อาคาร 2 ชั้น 1 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) จ.ปทุมธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มทร.ธั …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

ซัสโก้ รับรางวัลเกียรติคุณ ผู้ให้บริการส้วมสาธารณะ สะอาด พอเพียง ปลอดภัย ตามมาตรฐานสากล

ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) โดยนายชัยฤทธิ์ สิมะโรจน์ กรรมการผู้จัดการ เป็นตัวแทนรับมอบ ในฐานะสถานีบริการน้ำมัน ที่ให้บ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]