Daily Archive: พฤศจิกายน 29, 2020

‘อนุชา’ ผนึก ‘กสอ.-กทบ.’ คิกออฟปั้นแบรนด์ 4 ชุมชนชัยนาท หนุนท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก

นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี   ผนึกกำลังร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) เร่งพัฒนาพื้นที่ชัยนาท  เป็นประธานเปิดโครงการสร้างอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์ช …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]