Daily Archive: กันยายน 23, 2021

ผส.จับมืออปท.หนุนแนวคิด “ร่วมแรง ร่วมใจ ผู้สูงวัยกายใจเบิกบาน”

ศูนย์พัฒนาคุณภาพและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เป็นการจัดสวัสดิการสังคมสําหรับผู้สูงอายุ ในชุมชนรูปแบบหนึ่ง โดยใช้ชุมชนเป็นฐานและเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุ แกนนํา อาสาสมัคร ชุมชน องค์การเครือข่าย มีส่วนร่วมขั …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

พช. จับมือ ไปรษณีย์ไทย – ป.ปัน วิสาหกิจเพื่อสังคม ดันแพลตฟอร์ม Jubjaai.Com เชื่อมสินค้า OTOP ช่วยชุมชน

​กรมการพัฒนาชุมชน, บริษัท ไปรษณีย์ไทย ดิสทริบิวชั่น จำกัด และ บริษัท ป.ปัน วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการนำผลิตภัณฑ์ OTOP ที่คัดสรรขึ้นจำหน่ายบนแพลตฟอร์ม Jubjaa …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

สทน. จับมือ วศ. ใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์พัฒนาด้านวัสดุศาสตร์ ผลิตชุดป้องกันรังสีจากยางธรรมชาติ-วัสดุสำหรับอวกาศ

วันที่ 22 กันยายน 2564  สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) และกรมวิทยาศาสตร์บริการ  ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อผลิตชุดป้องกันรังสีจากยางธรรมชาติ การนำเทคโนโลยีน …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

แชฟฟ์เลอร์ ฯจับมือฟาอีสฯจัด “โตโยแชฟฟ์เลอร์ เรซซิ่ง คาร์ ไทยแลนด์ 2021”

แชฟฟ์เลอร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) ร่วมกับฟาอีส ยูไนเต็ดมอเตอร์สปอร์ต จัดกิจกรรมงาน “โตโยแชฟฟ์เลอร์ เรซซิ่ง คาร์ ไทยแลนด์ 2021” (Toyo Schaeffler Racing Car Thailand 2021) ครั้งแรกในไทย รวมทั้งยังส่ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

สกสว. เปิด PMU Forum ด้านการแพทย์ ผนึกหน่วยบริหารทุนวิจัย-นวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศ

วันนี้ (22 กันยายน 2564) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) จัดการประชุม “PMU Forum ด้านการแพทย์และสุขภาพ” ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ โดยเชิญผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานต่าง …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

ททท. ปลื้มโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการท่องเที่ยวยุคดิจิทัล ขับเคลื่อนธุรกิจท่องเที่ยวด้วยนวัตกรรม เพื่อเร่งฟื้นท่องเที่ยวประสบความสำเร็จ

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) แถลงผลดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการท่องเที่ยวยุคดิจิทัล (Empowering Tech Tourism) โครงการที่ช่วยส่งเสริมผู้ประกอบการในการใช้เทคโนโลยีเสริมศักยภาพธุรกิจรับย …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]