Monthly Archive: พฤศจิกายน 2021

วช. หนุนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น 4 พื้นที่เดินหน้าจัดการน้ำชุมชนอย่างรู้คุณค่า

วช. หนุนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น 4 พื้นที่เดินหน้าจัดการน้ำชุมชนอย่างรู้คุณค่า นักวิจัยแผนงานการบริหารจัดการน้ำปี 2 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับเครือข่ายนักวิจัยชุมชน นำเสนอ งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น ใน …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

เปิดศูนย์การเรียนรู้วิสาหกิจหัตถกรรมจักสานไม้ไผ่ตำบลบ้านหอย จ.ปราจีนบุรี

เปิดศูนย์การเรียนรู้วิสาหกิจหัตถกรรมจักสานไม้ไผ่ตำบลบ้านหอย จังหวัดปราจีนบุรี ศูนย์การเรียนรู้วิสาหกิจหัตถกรรมจักสานไม้ไผ่ตำบลบ้านหอย จังหวัดปราจีนบุรี –นายบัญชา เชาวรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจี …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

ล้ำ! อว.พร้อมจัดงาน “มหกรรมวิทย์ฯ 64” เปิดโลกแห่งการเรียนรู้วิทย์ยุคใหม่ แบบไฮบริด

อพวช. ขานรับนโยบาย รมว.อว. เพิ่มโอกาสทางการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ำพัฒนาเยาวชนให้มีทักษะแห่งอนาคต พร้อมนำความรู้ทั้งด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ มาใช้เป็นฐานสำคัญในการพัฒ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

สทป. ส่งมอบหุ่นยนต์ “D–EMPIR CARE” สนับสนุนทีมแพทย์รพ.ราชทัณฑ์

สทป. ส่งมอบหุ่นยนต์ “D–EMPIR CARE” สนับสนุนทีมแพทย์โรงพยาบาลราชทัณฑ์ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ หรือ สทป. ส่งมอบหุ่นยนต์ให้บริการทางการแพทย์ (D–EMPIR CARE) จำนวน 2 ระบบ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติง …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

อว.มอบ “นวัตกรรมตู้ล็อคเกอร์ปลอดเชื้อควบคุมผ่านสมาร์ทโฟน” รับเปิดประเทศ

อว. พร้อมรับการเปิดประเทศ นำ “นวัตกรรมตู้ล็อคเกอร์ปลอดเชื้อควบคุมผ่านสมาร์ทโฟน”  ของ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ที่ได้รับการสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และได้รับ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

ไทยฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้ว 75,710,277 โดส

“อว. เผยฉีดวัคซีนของไทย ณ วันที่ 1 พฤศจิกายนฉีดวัคซีนแล้ว 75,710,277 โดส และทั่วโลกแล้ว 7,040 ล้านโดส ใน 205 ประเทศ/เขตปกครอง ส่วนอาเซียนฉีดแล้วทุกประเทศ รวมกันกว่า 522.1 ล้านโดส โดยกรุงเทพฯ ยังเป็นพื …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]