Daily Archive: พฤษภาคม 30, 2022

GIT จัดงาน GIT Open House โชว์ศักยภาพงานบริการ มาตรฐานอุตสาหกรรมอัญมณีแข่งขันได้ในเวทีโลก

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ GIT เปิดตัวภาพลักษณ์ใหม่ จัดงาน GIT Open House โชว์ศักยภาพงานบริการ มุ่งมั่นสร้างความน่าเชื่อถือและเป็นเลิศให้อุตสาหกรรมอัญมณีและเ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

กอ.รมน. – วช. ส่งมอบผลสำเร็จงานวิจัย นวัตกรรม แก้ปัญหาภัยแล้งชุมชนมุกดาหาร โดย ม.ราชภัฏสกลนคร

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร​ (กอ.รมน.)​ ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)และ​ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดพิธีส่งมอบนวัตกรรมเพ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ปทุมธานี ชวนเที่ยวงานตลาดเศรษฐกิจพอเพียง “ผักริมรั้ว ครัวริมทุ่ง”

พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ปทุมธานี ชวนเที่ยวงานตลาดเศรษฐกิจพอเพียง “ผักริมรั้ว ครัวริมทุ่ง”

‘กรมเจรจาฯ’ เปิดตัวโครงการ ThEP for FTA MARKET หนุนสินค้า BCG ใช้ประโยชน์ FTA ส่งออกตลาดต่างประเทศ

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดตัวโครงการส่งเสริมเกษตรกร ผู้ประกอบการไทยเร่งต่อยอดใช้ประโยชน์ FTA “ThEP for FTA MARKET” หนุนผู้ประกอบการสินค้า BCG ใช้ FTA ส่งออกตลาดต่างประเทศ พร้อมคัด …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]