THIN SIAM

สกสว. รุกพัฒนาแนวทางสร้างกำลังคนอุตสาหกรรม 3 สาขา ‘เครื่องมือทางการแพทย์- ยานยนต์ไฟฟ้า-โลจิสติกส์’

Print Friendly, PDF & Email

สกสว. รุกพัฒนาแนวทางสร้างกำลังคนอุตสาหกรรม 3 สาขา ‘เครื่องมือทางการแพทย์ ยานยนต์ไฟฟ้า และโลจิสติกส์’  รศ.ดร. คมกฤต  เล็กสกุล  รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและน …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

วว. ให้บริการโรงรมซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ช่วยเกษตรกรแก้ปัญหาผลผลิตลำไยล้นตลาด @ ลำพูน

Print Friendly, PDF & Email

วว. ให้บริการโรงรมซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ช่วยเกษตรกรแก้ปัญหาผลผลิตลำไยล้นตลาด @ ลำพูน กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) นำวิทย …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

ทีทีบี ออลล์ฟรี บทพิสูจน์เจ้าตลาดเงินฝาก “ฟรีรอบด้าน” รุกสิทธิประโยชน์ด้านออนไลน์ ช่วยลูกค้าประหยัดค่าใช้จ่ายในสถานการณ์โควิด-19

Print Friendly, PDF & Email

ทีทีบี ออลล์ฟรี บทพิสูจน์เจ้าตลาดเงินฝาก “ฟรีรอบด้าน”  รุกสิทธิประโยชน์ด้านออนไลน์ ช่วยลูกค้าประหยัดค่าใช้จ่ายในสถานการณ์โควิด-19 หลังการรวมกิจการของทีเอ็มบีและธนชาตอย่างสมบูรณ์ มาเป็น “ทีเอ็มบีธนชาต” …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

“CPF ช่วยหมอ” เติมเสบียง รพ.สนามบ้านสิรินธรเพื่อคนพิการ-ศูนย์ฉีดวัคซีน การกีฬาฯ

Print Friendly, PDF & Email

“CPF ช่วยหมอ” เติมเสบียง รพ.สนามบ้านสิรินธรเพื่อคนพิการ-ศูนย์ฉีดวัคซีน การกีฬาฯ. CPF เดินหน้าโครงการ “CPF ส่งอาหารจากใจ ร่วมต้านภัยโควิด-19” อย่างต่อเนื่อง เพื่อแทนคำขอบคุณและบรรเทาความเหนื่อยล้าบุคลา …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

ศูนย์ช่วยเหลือเด็กโควิด-19 ระดมพลังเครือข่ายอาสาสมัครดูแลเด็ก เปิดรับอาสาสมัครรายบุคคล-ครอบครัวอาสาสมัคร

Print Friendly, PDF & Email

ศูนย์ช่วยเหลือเด็กโควิด-19 ระดมพลังเครือข่ายอาสาสมัครในการดูแลเด็กเปิดรับอาสาสมัครรายบุคคล และครอบครัวอาสาสมัคร วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2564 นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เปิดเผยว่า …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

พม. ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางกว่า 8 หมื่นคน ทั่วประเทศ เดือดร้อนจากโควิด-19

Print Friendly, PDF & Email

พม. เปิดเผยยอดกลุ่มเปราะบางกว่า 8 หมื่นคน ทั่วประเทศ ได้รับความช่วยเหลือแล้ว ทั้ง เด็ก คนพิการ ผู้สูงอายุ ที่เดือดร้อนจากโควิด-19 วันนี้ (8 ก.ย. 64) ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพาน …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

ไทยฉีดวัคซีนโควิด-19 ทะลุ 37 ล้านโดส

Print Friendly, PDF & Email

“อว. เผยฉีดวัคซีนของไทย ณ วันที่ 8 กันยายน ฉีดวัคซีนแล้ว 37,461,284 โดส และทั่วโลกแล้ว 5,563 ล้านโดส ใน 203 ประเทศ/เขตปกครอง ส่วนอาเซียนฉีดแล้วทุกประเทศ รวมกันกว่า 285.08 ล้านโดส โดยจังหวัดของไท …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

วว.จับมือ Dow แก้ปัญหาขยะพลาสติกด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม หวังสร้างชุมชนต้นแบบ “Waste Sorting Hub”

Print Friendly, PDF & Email

วว.จับมือ Dow แก้ปัญหาขยะพลาสติกด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมหวังสร้างชุมชนต้นแบบ “Waste Sorting Hub” ลดปัญหาขยะชุมชนและพลาสติกใช้แล้วอย่างยั่งยืน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไท …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

การเคหะแห่งชาติ ชวนร่วมกิจกรรม “CSR Day การเคหะแห่งชาติ 2564” ผ่านออนไลน์ เดินหน้าผลักดันโครงการชุมชนอัจฉริยะและน่าอยู่อย่างยั่งยืนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

Print Friendly, PDF & Email

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยการเคหะแห่งชาติ เผยแพร่นิทรรศการและกิจกรรม “CSR Day การเคหะแห่งชาติ 2564” ผ่านช่องทางออนไลน์ www.homey-CSR2021.com เชิญชวนผู้สนใจเข้าชมนิทรรศการ และการเสว …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

วช.-กอ.รมน. นำผลงาน เครื่องสกัดน้ำมันหอมระเหย มทร.ศรีวิชัย เพิ่มมูลค่าสมุนไพรชุมชน จังหวัดสระบุรี

Print Friendly, PDF & Email

วช.-กอ.รมน. นำผลงาน เครื่องสกัดน้ำมันหอมระเหย มทร.ศรีวิชัย เพิ่มมูลค่าสมุนไพรชุมชน จังหวัดสระบุรี ผศ.จีระศักดิ์ เพียรเจริญ และ รศ.ดร.จารุวัฒน์ เจริญจิต จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]