THIN SIAM

แข่งสิ่งประดิษฐ์สมองกล
โครงการตามพระราชดำริฯ

Print Friendly, PDF & Email

  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) ในฐานะฝ่ายเลขาธิการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดกิจกรรมแข่งขันประกอบหุ่นยนต์ BEAM วิ่งจั …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

ไทยพร้อมเจ้าภาพแข่งขัน
“คณิตศาสตร์โอลิมปิก15”

Print Friendly, PDF & Email

  4 หน่วยงาน ได้แก่ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

บิ๊กบอสไฟแรงสยามกลการฯ
ผลงานเด่นโดนใจภาคธุรกิจ

Print Friendly, PDF & Email

  ในแวดวงตลาดรถฟอร์คลิฟท์ของไทย คงไม่มีใครมาแรงเท่า ประธานวงศ์ พรประภา บ.สยามกลการอุตสาหกรรม จก. ซีอีโอหนุ่มมาดเท่และโดดเด่นในความสามารถ  ทายาทคนโตของพรพินิจ พรประภา เพิ่งประกาศรีแบรนด์ “นิสสัน ฟ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

ชวนSMEsแข่งนวัตกรรม
รับสมัครแล้ววันนี้-17 ก.ค.

Print Friendly, PDF & Email

  นิตยสาร SME Thailand ร่วมกับธนาคารกสิกรไทย เชิญชวนผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ส่งผลงานความคิดสร้างสรรค์ ไม่ว่าสินค้าหรือบริการที่ไม่ซ้ำแบบใคร เข้าร่วมโครงการประกวด SME Thailand Inno Awards 2015 เพื่อ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

นายกฯมั่นไทยพร้อมคุมโรค
ทุกคนต้องช่วยกันระวังด้วย

Print Friendly, PDF & Email

  นายกฯเผยให้ประชาชนและทุกภาคส่วนเตรียมพร้อมรับมือการระบาดของโรคเมอร์ส   ระบุคนไทยทุกคนต้องระมัดระวังตัวเองเมื่อรู้ หรือสงสัยก็ต้องมาหาหน่วยงานราชการ ตนสั่งเชื้อโรคไม่ได้ ที่ผ่านมาภาครัฐสร้างการร …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

วช. หนุนดึงวิจัยช่วยจัดการ
ประมงทะเลไทย”ยั่งยืน

Print Friendly, PDF & Email

  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาเศรษฐศาสตร์ จัดการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “ร่วมคิดการจัดการประมงทะเลไทยอย่างยั่งยืนด้วยงานวิจัย” โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ด …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

วช.ร่วมกำหนดทิศทางวิจัย
เพื่อพัฒนาเด็ก-เยาวชนไทย

Print Friendly, PDF & Email

  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาสังคมวิทยาจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ทิศทางการวิจัยเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนไทย” อนาคตของประเทศ เพืื่อส่งเสริมให้มีพ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

วช.ประชุม(ร่าง)ยุทธศาสตร์
การวิจัยขนส่งระบบราง

Print Friendly, PDF & Email

  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดการประชุมระดมความคิด (ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการขนส่งระบบราง เพื่อรับฟังข้อคิดเห็น สาระสำคัญที่ควรเพิ่มเติม รวมทั้งปัญหา อุปสรรคในการปรับ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

สสว.เข้มSMEsเข้าระบบภาษี
ช่วยเหลือมีประสิทธิภาพ

Print Friendly, PDF & Email

  ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเฉพาะกิจ (สสว.) ครั้งที่ 2 รุกวางมาตรการบริหารให้ชัดเจน ท้งหมดต้องเข้าสู่ระบบภาษีและการจดทะเบียนนิติบุคคล เพื่อช่วยเหลือได้เป็นระบบ จัดงานร …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

สถาบันสุขภาพเด็กฯประชุม
“สุขภาพเด็กแห่งชาติ”ครั้ง16

Print Friendly, PDF & Email

  สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี จัดประชุมวิชาการกุมารเวชศาสตร์ “สุขภาพเด็กแห่งชาติ” ครั้งที่ 16 กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขหรือ The 16th Annual Pediatric Meeting of National Child Health ระหว …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]