THIN SIAM

ไทยเปิดประชุมระดับอาเซียน
ความหลากหลายทางชีวภาพ

  ประเทศไทย โดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้การสนับสนุนของศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ และสำนักเลขาธิการอนุสัญญาว่าด้ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

ไทยประกันชีวิตร่วมเปิดงาน
Sweet Fiesta รวมเมนูขนม

  นางสิริพร ใจสะอาด ผู้จัดการสายงานอาวุโส สายงานโฆษณาและลูกค้าสัมพันธ์ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมเปิดงาน The Mall Sweet Fiesta : Super star in Chocolate dress งานที่รวบรวมหลากหลายเม …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

ก.วิทย์แนะระดมความรู้สู่ท้องถิ่น
สร้างนวัตกรรมเด็กมีจิตสาธารณะ

  ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะ เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงานพร้อมมอบนโยบายแก่ โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี โรงเรียนที่มีความพร้อมด้าน วิทยาศาสตร์ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

วช.จัดเผยแพร่ผลงานวิจัยมช.
ระบบพลาสมาเย็นใช้งานแพทย์

  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กำหนดจัดโครงการเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานประดิษฐ์คิดค้นเรื่อง “ระบบพลาสมาเย็นเพื่อการประยุกต์ใช้ในงานการแพทย์และทันตกรรม” และ “การปรับปรุงคุ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

ไทยริชฟูดส์ทำขนมไทยแช่แข็ง
โครงการร่วมลงทุนSME Bank

  เอสเอ็มอีแบงก์เผยโครงการร่วมลงทุนของธนาคารคืบหน้า ธนาคารได้อนุมัติในหลักการแล้วจำนวน 3 ราย  วงเงินรวม  20 ล้านบาท เดือนม.ค.59ลงทุนไปแล้ว  1 ราย จะลงทุนได้อีก 2 ราย ได้แก่ บริษัทไทยริชฟูดส์ กรุ๊ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

TMB Analytics มองเงินบาท
ปี59 อาจไม่อ่อนค่ารุนแรง

  TMB Analytics  ประเมินโอกาสที่ค่าเงินบาทจะอ่อนค่าลงรุนแรงเนื่องจากการดำเนินนโยบายการเงินที่สวนทางกันของธนาคารกลางสหรัฐฯ และธนาคารกลางของกลุ่มประเทศเศรษฐกิจหลักอาจไม่เกิดขึ้นแล้ว เนื่องจากมุมมอง …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

ก.วิทย์ดึงเทคโนฯพัฒนาพันธุ์กุ้ง
มุ่งผงาดเจ้าตลาดในอนาคต

  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์วิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กุ้ง (ศวพก.)จ.สุราษร์ธานี หนุนใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมพัฒนาสายพันธุ์กุ้ง ปูทางไทยผู้น …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

SME Bank มุ่งธ.เพื่อพัฒนา
ม.ค.59 มีกำไร 190 ล้านบ.

  เอสเอ็มอีแบงก์ประกาศผลประกอบการเดือนมกราคม 2559 ยังมีกำไรสุทธิต่อเนื่อง 190 ล้านบาท ผลจากธนาคารสามารถปล่อยสินเชื่อใหม่ได้เพิ่มขึ้น พร้อมมุ่งเดินหน้าตามพันธกิจการเป็นธนาคารเพื่อการพัฒนาอย่างแท้จ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

ชม ชิม ช็อปผลิตภัณฑ์จากวิจัย
ตลาดคลองผดุงฯ5-27มี.ค.59

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) นำผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์พร้อมขายเข้าร่วมโครงการตลาดนัดชุมชน คลองผดุงกรุงเกษม ข้างทำเนียบรัฐบาลตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อเปิดพื้นที่ค้าขาย สำหรับเกษตรกรและผู้ประกอ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

ETDA เข้มความมั่นคงไซเบอร์
59ดูแลเพิ่ม80องค์กรรัฐ240เวบ

  สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที)ดำเนินการโครงการ ThaiCERT GMS สร้างความพร้อมรับมือและป้องกันการโจม …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]