มุมเกษตร.. กรมปศุสัตว์ เอือม… ข่าวปลอมปี51 “หมู-ไก่ เป็นเอดส์” วนแชร์ซ้ำทุกปี เกษตรกรจี้รัฐหาไอ้โม่งปล่อยข่าวลงโทษ

กรมปศุสัตว์ เอือม… ข่าวปลอมปี 2551 “หมู-ไก่ เป็นเอดส์” วนแชร์ซ้ำทุกปี
เกษตรกรหมู แฉผู้ไม่หวังดีปล่อยข่าว หวังสร้างความวิตกให้ผู้บริโภค ขอรัฐหาตัวไอ้โม่งลงโทษตามกม.

You may also like...