ยกทัพจัดเต็มงาน “รักษ์พืช รักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษ์ทรัพยากรไทย 14-16 สิงหาคมนี้” พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ปทุมธานี

พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จ.ปทุมธานี ชวนเที่ยวงาน  “รักษ์พืช รักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษ์ทรัพยากรไทย” ระหว่างวันที่ 14 – 16 สิงหาคม 2563 เวลา 08.00 – 17.00 น.พบกับนิทรรศการพิเศษ 89 ภูมิปัญญา รู้ รักษา ทรัพยากรไทย ชมนิทรรศการพันธุ์ไม้สีม่วง และ 9 พันธุ์ไม้ในพระราชดำริ อบรมวิชาของแผ่นดินและอบรมเชิงปฏิบัติการ 99 วิชา อิ่ม อร่อย ชม ช้อป สินค้าเกษตรอินทรีย์จากร้านค้าเครือข่ายและภาคีความร่วมมือจากทั่วประเทศ 

You may also like...