เปิดTMB e-Guarantee
ช่วยSMEs ประมูลภาครัฐ

ทีเอ็มบี สนับสนุนSMEsที่ประมูลงานกับภาครัฐฯ จัดสัมมนา “คว้าโอกาสการลงทุนในโครงการภาครัฐฯผนึกความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐบาลเผยแนวโน้ม การลงทุนที่สำคัญและแนะนำความรู้ด้านระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-Bidding พร้อมเปิดตัวบริการค้ำประกันทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ TMB e-Guarantee สำหรับหนังสือค้ำประกัน ที่สะดวก รวดเร็ว เชื่อมระบบ e-Bidding ภาครัฐด้วยมาตรฐานเดียวกัน

 

นายไตรรงค์ บุตรากาศ ประธานเจ้าหน้าบริหารลูกค้าเอสเอ็มอี ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทีเอ็มบี เปิดเผยว่า ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี คือ กลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยคิดเป็นสัดส่วน 37.4% ของ GDP ไทย หรือคิดเป็นมูลค่า 4.454 ล้านล้านบาท ปัจจุบัน ทีเอ็มบี มีสัดส่วนลูกค้าเอสเอ็มอี สูงถึง 40% จากกลุ่มลูกค้าทั้งหมด และในการดูแลลูกค้าเอสเอ็มอีธนาคารได้มุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจกับลูกค้าเพื่อให้สามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่ตอบโจทย์ลูกค้าได้ตรงจุดมากที่สุด  รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถเชิงประสิทธิภาพให้กับเอสเอ็มอีผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิ Lean Supply Chain by TMB 

สำหรับกลุ่มผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่เข้าประมูลงานกับภาครัฐ ซึ่งจะต้องดำเนินการผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-Bidding   ทีเอ็มบีได้พัฒนาบริการค้ำประกันทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ TMB e-Guarantee ขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็วประหยัดเวลา  และสามารถเชื่อมต่อกับระบบ e-Bidding ของภาครัฐด้วยมาตรฐานเดียวกัน

ทั้งนี้บริการค้ำประกันทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ TMB e-Guarantee เป็นเครื่องมือสำหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่ต้องการประมูลงานภาครัฐฯ ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่ายและลดขั้นตอนในการดำเนินการ  ด้วยการดำเนินการออก หรือการยกเลิก ค้ำประกันให้ทันที(Real-time) โดยเชื่อมโยงแบบไร้รอยต่อกับระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-Bidding ของรัฐบาล โดยครอบคลุมการค้ำประกันอย่างครบวงจรธุรกิจ ได้แก่ ค้ำประกันการยื่นซองประกวดราคา (Bid Bond) ค้ำประกันการปฏิบัติตามสัญญา (PerformanceGuarantee) ค้ำประกันการรับเงิน ค่าจ้าง/ค่าพัสดุ ล่วงหน้าหรือก่อนการตรวจรับ (Advance Payment Guarantee) และค้ำประกันการรับเงินประกันผลงาน (Retention Guarantee) ผู้ประกอบการสามารถทำรายการขอค้ำประกันได้อย่างสะดวกผ่านระบบ e-Bidding โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมาติดต่อธนาคาร แต่ได้ข้อมูลครบถ้วน ไม่พลาดทุกการประมูล และดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง

บริการค้ำประกันทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ TMB e-Guarantee มุ่งเจาะกลุ่มผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่ต้องการประมูลงานกับภาครัฐ ซึ่งเป็นตลาดใหญ่ ครอบคลุมหลากหลายอุตสาหกรรม ทั้งการรับเหมาก่อสร้าง ไอที สินค้าอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า การพิมพ์ และวางระบบ เป็นต้น โดยตั้งเป้ารายได้จากบริการไว้ที่ 50 ล้านบาทในปีนี้

พร้อมกันนี้ธนาคารยังได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ จัดงานสัมมนาคว้าโอกาสการลงทุนในโครงการภาครัฐฯ และนวัตกรรม TMB e-Guarantee”  ขึ้น เพื่อนำเสนอแนวโน้มการลงทุนที่สำคัญของภาครัฐ รวมถึงระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-Bidding เพื่อให้ทั้ง ความรู้ และ เครื่องมือในการเตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีอีกด้วย

ทั้งนี้ ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจทีเอ็มบี ได้เปิดเผยข้อมูลว่า ภาครัฐบาลมีการวางแผนลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของประเทศระหว่างปี 2558 2565 ด้วยงบประมาณกว่า 1.912 ล้านล้านบาท อาทิ มอเตอร์เวย์ระหว่างจังหวัด ระบบขนส่งมวลชน ระบบรถไฟรางคู่ รถไฟความเร็วสูง โครงการบริหารจัดการน้ำ เป็นต้น

โดยกลุ่มธุรกิจเอสเอ็มอี ที่ได้รับประโยชน์จากเม็ดเงินลงทุนดังกล่าว แบ่งเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มแรกคือ กลุ่มผู้รับเหมาโครงการภาครัฐที่ได้ขึ้นทะเบียนและมีประสบการณ์ในการรับเหมาก่อสร้างโครงการของหน่วยงานรัฐ เช่น กรมชลประทาน กรมทางหลวงชนบท และกรมทางหลวง เป็นต้น ซึ่งมีธุรกิจเอสเอ็มอี ที่ขึ้นทะเบียนแล้วสามารถเข้าประมูลงานของรัฐตามโครงการปี 2558 ได้ทันทีจำนวน 1,600 กิจการ

ส่วนกลุ่มที่ 2 คือ กลุ่มผู้รับเหมาภาคเอกชน หรือ ผู้รับเหมาก่อสร้างทั่วไป ซึ่งสามารถเข้าไปรับเหมาสัญญาย่อยจากผู้รับเหมากลุ่มแรก และกลุ่มสุดท้าย คือ กลุ่มซัพพลายเชน (Supply Chain)ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง เช่น ธุรกิจผลิตวัสดุก่อสร้าง ค้าปลีกค้าส่งวัสดุก่อสร้าง เครื่องมือและอุปกรณ์ก่อสร้าง เครื่องจักรกลก่อสร้าง กลุ่มที่ปรึกษางานก่อสร้าง และกลุ่มขนส่ง

ภาพ-ซ้ายไปขวา

1. ดร. เบญจรงค์  สุวรรณคีรี  เจ้าหน้าที่บริหารศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีเอ็มบี
2. นายไตรรงค์  บุตรากาศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าเอสเอ็มอี ทีเอ็มบี
3. นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
4. นายมนัส  แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง
5. นายอานนท์  เหลืองบริบูรณ์  รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมทางหลวง
6.  นายประศักดิ์  บัณฑุนาค  รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท

 

You may also like...