SME Bank เปิดบูธปากเกร็ด
ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (เอสเอ็มอีแบงก์) เปิดบูธให้คำปรึกษาแนะนำ  ในงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม (ปากเกร็ด) ซึ่งจะเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 18 ส.ค. 2558 ไปจนถึงวันที่ 16 ก.ย. 2558  เวลา 10.00 – 19.00 น.ผู้สนใจสามารถรับบริการปรึกษาแนะนำทางการเงินและยื่นขอกู้ได้ภายในงาน ซี่งเอสเอ็มอีแบงก์มีสินเชื่อหลากหลายพร้อมให้บริการ

เช่น สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ Policy Loan 4% สินเชื่อแม่ค้าคนดี สินเชื่อ Small SME บำรุงสุข เป็นต้น

นอกจากนี้ยังเปิดบูธให้คำปรึกษาแนะนำ  ในงานตลาดชานกรุง ถนนอุทยาน เขตทวีวัฒนาด้วย ระหว่างวันที่ 21 ส.ค. ถึง  27 ก.ย. 2558  โดยเปิดเฉพาะวันศุกร์ วันเสาร์ และวันอาทิตย์ และบูธเอสเอ็มอีแบงก์เปิดให้บริการเฉพาะช่วงเวลา 15.00 – 18.00 น.

You may also like...