เกาหลีใต้-บสย.หนุนเทคนิค
ประเมินค่าเทคโนฯ-นวัตกรรม

 

ผู้แทนรัฐบาลเกาหลีใต้ ร่วมลงนาม บสย. ถ่ายทอดองค์ความรู้ การประเมินมูลค่าเทคโนโลยีและนวัตกรรม ระดับโลก  ด้าน สวทช. มั่นใจเพิ่มขีดแข่งขันSMEsไทย กลุ่มเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยบสย.และสวทช.จะจัดทำระบบประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา และการค้ำประกันสินเชื่อของธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากการถ่ายทอดความรู้ ช่วยให้SMEs กลุ่มนี้เข้าถึงแหล่งทุนได้มากขึ้น

 

korea2

นายวัลลภ เตชะไพบูลย์ กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เปิดเผยว่า บสย.ได้บรรลุข้อตกลงในการขอรับการสนับสนุน ด้านองค์ความรู้และประสบการณ์ ด้านการประเมินมูลค่าเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงการออกแบบโครงการค้ำประกันสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการกลุ่มเทคโนโลยีและนวัตกรรม จากสถาบันค้ำประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการที่มีเทคโนโลยีของประเทศเกาหลีใต้ Korea Technology Finance Corporation (KOTEC) และ Korea Small Business Institute (KOSBI) ซึ่งเป็นหน่วยงาน ด้านการวิจัยผู้ประกอบการSMEs จากเกาหลีใต้ ผ่านโครงการ Knowledge Sharing Program (KSP) โดยได้รับการสนับสนุนด้านเงินทุนจาก กระทรวงยุทธศาสตร์และการคลัง (Ministry of Strategy and Finance: MOSF) และได้มอบหมายให้ Korea EXIM Bank เป็นผู้แทนของรัฐบาลเกาหลีใต้ในการดำเนินโครงการดังกล่าว

 

การลงนามในบันทึกช่วยจำ (Aide Memoire)ระหว่าง Korea EXIM Bank กับ บสย. จะเป็นการยกระดับความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศเกาหลีใต้และประเทศไทย ทั้งยังแสดงให้เห็นถึงแนวทางการพัฒนาผู้ประกอบการSMEsในระดับภูมิภาคร่วมกัน โดยการสนับสนุนองค์ความรู้แก่ประเทศไทย ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญต่อการวางรากฐานการพัฒนาประเทศ และสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน โดยการดำเนินโครงการในประเทศ บสย. และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้ประสานการทำงานร่วมกันเพื่อผลักดันให้โครงการนี้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย

 

การลงนามครั้งนี้ มีนางสาวบัณฑรโฉม แก้วสอาด ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และนางสวิภา วรรณสาธพ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนาม

 

 

korea3

นางสาวแซวอน ฮอง (Sae-won Hwang) ผู้บริหารโครงการ จาก Korean Exim Bank กล่าวว่า องค์ความรู้และประสบการณ์ด้านการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาและออกแบบระบบการค้ำประกันสินเชื่อ สำหรับกลุ่มผู้ประกอบการกลุ่มเทคโนโลยีและนวัตกรรม ภายใต้โครงการ KSP จะประกอบด้วย

1.การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบกับระบบการค้ำประกันผู้ประกอบการกลุ่มเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทยในปัจจุบัน และแนะนำรูปแบบการค้ำประกันที่เหมาะสมกับประเทศไทย

 

2.การพัฒนาระบบประเมินมูลค่าเทคโนโลยีสำหรับประเทศไทย (Thai Technology Rating System : TTRS) โดยประยุกต์จากระบบการประเมินเทคโนโลยีของประเทศเกาหลีใต้ (Korea Technology Rating System)

 

3.การทดสอบ การใช้ได้จริงของระบบประเมินมูลค่าเทคโนโลยี และพัฒนาระบบค้ำประกันเทคโนโลยีสำหรับประเทศไทย รวมทั้งฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความสามารถให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง

 

korea4

ทั้งนี้เมื่อสิ้นสุดโครงการ ในเดือนธันวาคม 2558 ผู้เชี่ยวชาญโครงการ KSP จากประเทศเกาหลีใต้ จะเป็นผู้สรุปโครงการ รวมทั้งนำเสนอข้อเสนอแนะการประเมินมูลค่าเทคโนโลยีและนวัตกรรมของที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย

 

นางสาวสุวิภา วรรณสาธพ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า โครงการความร่วมมือครั้งนี้ จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเยี่ยมของผู้ประกอบการ SMEs ไทย เป็นโครงการความร่วมมือครั้งสำคัญในระดับภูมิภาคเอเชีย เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ไทย ที่ทำธุรกิจด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรม สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนมากขึ้น นำไปสู่การขับเคลื่อนประเทศอย่างยั่งยืน

 

โดยทาง สวทช.จะร่วมกับ บสย.จัดทำระบบที่เรียกว่า Thai Technology Rating System (TTRS) ผ่านการถ่ายทอดองค์ความรู้จาก KOTEC โดยเป็นระบบประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา และการค้ำประกันสินเชื่อของธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อทำให้ผู้ประกอบการกลุ่มนี้สามารถเข้าถึงสินเชื่อของสถาบันการเงินได้ง่ายขึ้น

You may also like...