กรุงไทยคว้ารางวัล Best Deal of the Year งาน SET Awards 2019

นายรวินทร์ บุญญานุสาสน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย เป็นผู้แทนรับรางวัล  Best Deal of  the  Year   จาก ดร.ชัยวัฒน์  วิบูลย์สวัสดิ์  ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในฐานะที่ธนาคารเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ในการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรกของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (TFFIF) ในงาน SET Awards 2019  ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

You may also like...