ธพว.ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๘ เนื่องในวันอานันทมหิดล ประจำปี ๒๕๖๗

You may also like...