กรมอาเซียนส่งมอบห้องสมุดอาเซียน ลำดับที่ 45 

เมื่อเร็ว ๆ นี้ กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ได้มีการส่งมอบห้องสมุดอาเซียนให้โรงเรียนบ้านประพาส จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีนายชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธาน และมีนายอสิ ม้ามณี รองอธิบดีกรมอาเซียน นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี นางสาวรัตนาภรณ์ ศรีสรวย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1   นายพงษ์สิทธิ์ เนื่องจำนง นายอำเภอศรีมหาโพธิ์ และนายณรงค์เดช พูนนาค ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านประพาส จังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วมงาน

ภายในงานน้อง ๆ นักเรียนได้จัดการแสดงโปงลาง นำเสนอนิทรรศการเกี่ยวกับอาเซียนในมิติต่าง ๆ และสาธิตกิจกรรมส่งเสริมความรู้และทักษะวิชาชีพต่าง ๆ ของโรงเรียน และในโอกาสเดียวกันเจ้าหน้าที่กรมอาเซียนได้จัดซุ้มเกมส์ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับอาเซียนและทักษะภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนด้วย

นอกจากนี้ในงานยังมีกิจกรรมหลากหลายซึ่งมุ่งเน้นให้น้อง ๆ นักเรียนได้แสดงความสามารถและเรียนรู้อย่างสนุกสนานไปพร้อมกัน ซึ่งรวมถึงการแสดงศิลปวัฒนธรรม การนำเสนอนิทรรศการเกี่ยวกับอาเซียน ในหลากหลายมิติ การเล่นซุ้มเกมส์เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับอาเซียนและภาษาอังกฤษจัดโดยเจ้าหน้าที่กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ

ขณะเดียวกันยังได้รับการสนับสนุนชั้นหนังสือที่ผลิตจากกระดาษรีไซเคิล จากบริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ที่ได้รวบรวมมาจากการประชุมต่าง ๆ ที่ไทยเป็นเจ้าภาพจัดในช่วงที่ดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนตลอดปี ให้แก่โรงเรียนประพาสเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไปด้วย

อนึ่ง โรงเรียนประพาส จังหวัดปราจีนบุรี เป็นโรงเรียนลำดับที่ 45 ที่ได้รับมอบจาก “โครงการ  1 จังหวัด 1 โรงเรียน 1 ห้องสมุดอาเซียน เพื่อประชาชนและเยาวชนไทย” นี้ ซึ่งเป็นโครงการที่กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ได้จัดสร้างและส่งมอบให้กับโรงเรียนตามจังหวัดต่าง ๆ ในทุกภูมิภาคของประเทศมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2557 โดยมุ่งหวังให้ห้องสมุดอาเซียนเป็นแหล่งความรู้ และเป็นสถานที่สำหรับการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับอาเซียนสำหรับนักเรียน เยาวชน และชุมชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง ช่วยกระตุ้นให้เยาวชนเกิดความสนใจต่อความเป็นไปและพัฒนาการของโลกและสังคม เปิดโลกทัศน์สู่โลกกว้าง และปลูกฝังวัฒนธรรมการเรียนรู้ให้แก่เยาวชน

ขณะนี้ กรมอาเซียนได้ส่งมอบห้องสมุดอาเซียนให้แก่โรงเรียนต่าง ๆ ไปแล้วจำนวน 46 แห่ง ใน 46 จังหวัด โดยมีเป้าหมายให้มีห้องสมุดอาเซียนทุกจังหวัดทั่วประเทศ และสำหรับปี 2562 นี้ ได้สร้างห้องสมุดอาเซียนให้โรงเรียนอีก 8 แห่ง รวมเป็น 52 แห่ง เท่ากับอายุของการก่อตั้งอาเซียนในปี 2562 นี้ ซึ่งเป็นปีที่ประเทศไทยดำรงตำแหน่งประธานอาเซียน

You may also like...