ไทยประกันชีวิตมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2563 สื่อออนไลน์ thinsiam.com

นางสาวดวงนภารัตน์ ศรีสุข ผู้อำนวยการสายงาน สายงานสื่อสารมวลชน บริษัทไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มอบกระเช้าของขวัญ สวัสดีปีใหม่ 2563 แก่ เวบไซต์ www.thinsiam.com เป็นการส่งมอบ “การดูแลกัน” ที่ถือว่า คือ ของขวัญที่ยิ่งใหญ่.. ดูแลคนที่เรารัก ดูแลคนรอบข้าง ดูแลสังคม ที่ไทยประกันชีวิต ยืนหยัด ยึดมั่นและทำเพื่อคนไทยมาตลอด 77 ปี

You may also like...