24 มี.ค. 63 ติดเชื้อโควิด-19ใหม่ 106 คน กทม. 11 ราย ต่างจังหวัด 50 ราย อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 45 ราย

สถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย วันที่ 24 มีนาคม 2563​ มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 106 คน กทม. 11 ราย​ ต่างจังหวัด 50 ราย​ อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 45 ราย

จำนวนผู้ติดเชื้อนับจากวันที่มีผู้ติดเชื้อ 100 ราย สถานการณ์วันที่ 24 มีนาคม 2563 (ของไทยเริ่ม วันที่ 15 มีนาคม 2563)

You may also like...