Daily Archive: เมษายน 20, 2024

วช. นำทัพ สิ่งประดิษฐ์-นวัตกรรมแสดงงาน “The 49th International Exhibition of Inventions Geneva”

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วยหน่วยงานวิจัยภาครัฐ สถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา พร้อมด้วยภาคเอกชน ร่วมนำผลงานวิจัย สิ่งประดิ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

วช. ดึงงานวิจัย “ไทยอารี” สร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เตรียมพร้อมสู่สังคมสูงวัย

ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ และเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ ในปี 2565 สถานการณ์ดังกล่าวนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างแรงงาน อันมีผลต่อรายได้ในอนาคต เนื่องจากแรงงานที่เกษียณอายุไม …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

พม.จังหวัดตรัง พัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเด็กในครอบครัวอุปถัมภ์

พม.จังหวัดตรัง พัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเด็กในครอบครัวอุปถัมภ์ ภายใต้กิจกรรม “1 วัน หิ้วชั้น (ปิ่นโต) แบ่งปันสาระ 1,000 สุข” เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง ตำบลโคกหล่อ อำเภอเ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]