27 มี.ค.63 ไทยมีผู้ป่วยติดเชื้อ 1,136 ราย

ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการพัฒนาและวิจัย วช. แจ้งข้อมูลเพิ่มเติม จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศกลุ่มอาเซียน ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึงปัจจุบัน

สถานการณ์วันที่ 27 มีนาคม 2563 ประเทศไทย มีผู้ป่วยติดเชื้อ จำนวน 1,136 ราย

You may also like...