ไทย มีผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพิ่มสะสม จำนวน 1,388 ราย ใน 59 จังหวัด

วันที่ 29 มีนาคม 2563 ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการพัฒนาและวิจัย วช. แจ้งข้อมูลเพิ่มเติม จำนวนผู้ติดเชื้อนับจากวันที่มีผู้ติดเชื้อ 100 ราย ของไทยนับตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2563

สถานการณ์ ณ วันที่ 29 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น.
ประเทศไทย มีผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพิ่มขึ้น 143 ราย ผู้ป่วยสะสม จำนวน 1,388 ราย ใน 59 จังหวัด

จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศกลุ่มอาเซียน ของไทยเริ่มวันที่ 15 มีนาคม 2563 ถึงปัจจุบัน

#ไวรัสโคโรนา19 #วช.

#NRCT

#COVID-19

You may also like...