ไขข้อข้องใจประกันภัยโควิด-19 กับ คปภ.

คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จัดทำกราฟิกไขข้อข้องใจประกันภัยโควิด-19 แก่ประชาชน เนื้อหาเป็นแบบถาม-ตอบ เข้าใจง่าย ดังนี้

You may also like...