ไทยติดเชื้อโควิด 19 ลดลงเหลือ 28 ราย

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันจันทร์ที่ 13 เมษายน 2563

ประเทศไทย
ผู้ติดเชื้อสะสม 2,579 ราย ใน 68 จังหวัด (เพิ่มขึ้นในวันนี้ 28 ราย)
เสียชีวิตรวม 40 ราย (เพิ่มขึ้น 2 ราย)

รักษาหายป่วยแล้ว 1,288 ราย (49.9%) เพิ่มขึ้น 70 ราย

ผู้ป่วยใหม่ที่เพิ่มขึ้นในวันนี้ 28 ราย ใน 9 จังหวัด เข้ารับการรักษาในกรุงเทพมหานคร (12 ราย), ภูเก็ต (6), ชลบุรี (2) ยะลา (2), สตูล (2), ชุมพร (1), นครพนม (1), นนทบุรี (1) และ เลย (1)

กรุงเทพมหานคร มีผู้ป่วยที่รับรักษาสะสมมากที่สุด (1,306 ราย) ตามด้วย ภูเก็ต (182), นนทบุรี (150), สมุทรปราการ (105), ยะลา (84), ชลบุรี (78), ปัตตานี (77), สงขลา (56), เชียงใหม่ (40) และปทุมธานี (33) โดยอยู่ระหว่างการสอบสวนอีก 72 ราย

โดยยังมี 9 จังหวัดที่ยังไม่มีรายงานการรับรักษาผู้ป่วย ได้แก่ กำแพงเพชร ชัยนาท ตราด น่าน บึงกาฬ พิจิตร ระนอง สิงห์บุรี และ อ่างทอง

สำหรับภาพรวมของกลุ่มประเทศอาเซียน

สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในอาเซียน
ณ วันที่ 13 เมษายน 2563 เวลา 19.30 น.

จำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น ในแต่ละประเทศ ในรอบการรายงานล่าสุด

-อินโดนีเซีย +316 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 4,557 ราย)
-ฟิลิปปินส์ +284 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 4,932 ราย)
-สิงคโปร์ +233 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 2,532 ราย) ข้อมูลย้อนหลังหนึ่งวัน
-มาเลเซีย +134 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 4,817 ราย)
-ไทย +28 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 2,579 ราย)
-เวียดนาม +3 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 265 ราย)
-พม่า +3 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 41 ราย) ข้อมูลย้อนหลังหนึ่งวัน
-กัมพูชา +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 122 ราย)
-ลาว +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 19 ราย)
-บรูไน +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 136 ราย)

ประมวลข้อมูลโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว.)

You may also like...