ปตท.สผ. สนับสนุนโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ ซื้อรถพยาบาล-เครื่องช่วยหายใจ รองรับผู้ป่วยโควิด-19

You may also like...