“อต. อาสาปันน้ำใจสู้ภัยโควิด – 19” องค์การตลาด รวมพลังมอบถุงยังชีพ “ไลฟ์ดีดี” สู้วิกฤติโควิด – 19 ให้ชุมชน

นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท. 3) นำทีมผนึกพลัง นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการองค์การตลาด นายศุภสิทธิ์ ศิริศักดิ์ รองประธานกรรมการองค์การตลาด คณะกรรมการองค์การตลาด นายภาณุพล รัตนกาญจนภัทร ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย อดีตผู้อำนวยการองค์การตลาด นายวิทยา ทรัพย์เย็น รองผู้อำนวยการองค์การตลาด ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการองค์การตลาด พร้อมด้วย ตำรวจนครบาลตลิ่งชัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตตลิ่งชัน บริษัท ปากคลองตลาด (2552) จำกัด และเครือข่ายองค์การตลาด ร่วมให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพไลฟ์ดีดี จำนวน 460 ชุด สำหรับบรรเทาช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากวิกฤติการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด – 19 (Coronavirus disease 2019: COVID – 19) แก่ผู้พักอาศัยและผู้ประกอบการค้าในพื้นที่องค์การตลาด สาขาตลิ่งชัน และพื้นที่บริเวณใกล้เคียง ในโครงการ “อต. อาสาปันน้ำใจสู้ภัยโควิด-19” เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิต ร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม แบ่งปันน้ำใจ อีกทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดีและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในชุมชน

องค์การตลาดมีความห่วงใยในความเดือดร้อนของผู้ได้รับผลกระทบ คัดสรรเครื่องบริโภคบรรจุถุงยังชีพไลฟ์ดีดี ซึ่งเป็นสินค้าท้องถิ่นและผลิตภัณฑ์ OTOP ประกอบด้วย ข้าวสาร ไข่เค็ม และกุนเชียงหมู เพื่อเป็นอีกช่องทางในการช่วยระบายสินค้าล้นตลาด สร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานราก นอกจากนี้ ขอขอบคุณพันธมิตรหัวใจเดียวกันได้มอบเงินสมทบสำหรับจัดซื้อเครื่องบริโภค อาทิ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป อาหารกระป๋อง เครื่องดื่มผงสำเร็จรูป เป็นต้น โดยเดินมอบให้ตามห้องพักอาศัย เพื่อลดความแออัด ตระหนักถึงการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ต้องผ่านจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิ สวมใส่หน้ากากป้องกัน และบริการแอลกอฮอล์เจลล้างมือตามจุดต่างๆ

นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ขอขอบคุณประชาชนและผู้ปฏิบัติงานทุกภาคส่วนในความร่วมมือ ความเสียสละ และทุกแรงสนับสนุน ขอเป็นกำลังใจให้ร่วมกันต่อสู้กับวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ วันนี้ได้เห็นถึงพลังความรักความสามัคคีในชุมชน การเอื้ออาทร รวมถึงพลังในการไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังและก้าวผ่านไปด้วยกัน

สำหรับการดำเนินงานก้าวต่อไป องค์การตลาดได้ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยในการเตรียมมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากวิกฤติการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด – 19 ในพื้นที่อื่นต่อไป

You may also like...