ไทยติดเชื้อโควิด-19​ เพิ่ม1คน​ ไม่ตายเพิ่ม

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563

ประเทศไทย
ผู้ติดเชื้อสะสม 2,988 ราย ใน 68 จังหวัด (เพิ่มขึ้นในวันนี้ 1 ราย) เสียชีวิตรวม 54 ราย (ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นในวันนี้)

รักษาหายป่วยแล้ว 2,747 ราย (91.93%) เพิ่มขึ้น 7 ราย

ผู้ป่วยใหม่ที่เพิ่มขึ้นในวันนี้ 1 ราย เข้ารับการรักษาที่จังหวัดนราธิวาส

กรุงเทพมหานคร มีผู้ป่วยที่รับรักษาสะสมมากที่สุด (1,526 ราย) ตามด้วย ภูเก็ต (220), นนทบุรี (157), ยะลา (118), สมุทรปราการ (114), ชลบุรี (87), ปัตตานี (79), สงขลา (44), เชียงใหม่ (40) , ปทุมธานี (39) , นราธิวาส (29) และนครปฐม (22) โดยมีผู้ติดเชื้อที่อยู่ในระหว่าง state quarantine และในจังหวัดต่างๆ รวม 84 ราย

ทั้งนี้ เมื่อจำแนกตามจังหวัดที่รับผู้ติดเชื้อเข้ารักษา (ไม่รวมผู้ติดเขื้อในกลุ่ม State Quarantine)

  • มี 67 จังหวัดที่รับผู้ติดเชื้อไว้รักษา
  • ไม่เคยมีรายงานผู้ติดเชื้อเลย จำนวน 10 จังหวัด
  • ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ ใน 28 วันที่ผ่านมา จำนวน 34 จังหวัด
  • ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ ใน 14 วันที่ผ่านมา จำนวน 18 จังหวัด
  • ยังมี ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ใน 14 วันที่ผ่านมา จำนวน 15 จังหวัด

สำหรับสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในอาเซียน ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2563

จำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้น ในแต่ละประเทศ ในรอบการรายงานล่าสุดมีดังนี้

-สิงคโปร์ +632 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 19,410 ราย)
-อินโดนีเซีย +484 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 12,071 ราย)
-ฟิลิปปินส์ +199 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 9,684 ราย)
-มาเลเซีย +30 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 6,383 ราย)
-พม่า +6 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 161 ราย) ข้อมูลย้อนหลังหนึ่งวัน
-ไทย +1 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 2,988 ราย)
-เวียดนาม +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 271 ราย)
-บรูไน +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 138 ราย)
-กัมพูชา +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 122 ราย)
-ลาว +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 19 ราย)

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว.)

You may also like...