65 วัน จาก 9 มี.ค. -13 พ.ค.63 ไทยมีผู้ติดเชื้อโควิด-19ใหม่เป็นศูนย์

สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในอาเซียน ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 เวลา 19.30 น.

🇮🇩 ยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ต่อวันของอินโดนีเซีย มากกว่าสิงคโปร์
🇹🇭 ไทย ไม่มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เป็นครั้งแรกในรอบ 65 วัน

จำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้น ในแต่ละประเทศ ในรอบการรายงานล่าสุด

-อินโดนีเซีย +689 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 15,438 ราย)
-สิงคโปร์ +675 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 25,346 ราย)
-ฟิลิปปินส์ +268 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 11,618 ราย)
-มาเลเซีย +37 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 6,779 ราย)
-ไทย +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 3,017 ราย)
-พม่า +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 180 ราย)
-เวียดนาม +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 288 ราย)
-บรูไน +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 141 ราย)
-กัมพูชา +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 122 ราย)
-ลาว +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 19 ราย)

ประมวลข้อมูลโดย ศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว.)

You may also like...