ไทยพบผู้ติดเชื้อโควิด-19​ใหม่​ 7ราย​ ​มาจากต่างประเทศ

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563

🇹🇭 ประเทศไทย
ผู้ติดเชื้อสะสม 3,025 ราย ใน 68 จังหวัด (เพิ่มขึ้นในวันนี้ 7 ราย)
เสียชีวิตรวม 56 ราย (ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นในวันนี้)

รักษาหายป่วยแล้ว 2,854 ราย (94.35%) เพิ่มขึ้น 4 ราย

ผู้ป่วยใหม่ที่เพิ่มขึ้นในวันนี้ 7 ราย เดินทางมาจากต่างประเทศ (ปากีสถาน) โดยอยู่ใน State Quarantine ที่จังหวัดชลบุรี

กรุงเทพมหานคร มีผู้ป่วยที่รับรักษาสะสมมากที่สุด (1,531 ราย) ตามด้วย ภูเก็ต (224), นนทบุรี (156), ยะลา (125), สมุทรปราการ (115), ชลบุรี (85), ปัตตานี (79), สงขลา (44), เชียงใหม่ (41) และ ปทุมธานี (39) โดยมีผู้ติดเชื้อที่อยู่ในระหว่าง state quarantine และในจังหวัดต่างๆ รวม 97 ราย

ทั้งนี้ เมื่อจำแนกตามจังหวัดที่รับผู้ติดเชื้อเข้ารักษา (ไม่รวมผู้ติดเขื้อในกลุ่ม State Quarantine)

  • มี 67 จังหวัดที่รับผู้ติดเชื้อไว้รักษา
  • ไม่เคยมีรายงานผู้ติดเชื้อเลย จำนวน 10 จังหวัด
  • ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ ใน 28 วันที่ผ่านมา จำนวน 49 จังหวัด
  • ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ ใน 14 วันที่ผ่านมา จำนวน 11 จังหวัด
  • ยังมี ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ใน 14 วันที่ผ่านมา จำนวน 7 จังหวัด

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว.)

ส่วนสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในอาเซียน ณ วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 19.30 น.

🇻🇳 เวียดนาม มีรายงานผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 24 ราย ซึ่งทั้งหมดเป็นชาวเวียดนามที่เดินทางมาจากประเทศรัสเซีย และได้ถูกกักตัวเรียบร้อยแล้ว
🇸🇬 สิงคโปร์ ยังมีผู้ติดเชื้อใหม่ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

📶 สรุปสถิติสำคัญและการเปรียบเทียบสถานการณ์ในแต่ละประเทศ

จำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้น ในแต่ละประเทศ ในรอบการรายงานล่าสุด

-สิงคโปร์ +793 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 26,891 ราย)
-อินโดนีเซีย +490 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 16,496 ราย)
-ฟิลิปปินส์ +215 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 12,091 ราย)
-มาเลเซีย +36 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 6,855 ราย)
-เวียดนาม +24 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 312 ราย) ข้อมูลย้อนหลังหนึ่งวัน
-ไทย +7 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 3,025 ราย)
-พม่า +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 181 ราย)
-บรูไน +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 141 ราย)
-กัมพูชา +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 122 ราย)
-ลาว +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 19 ราย)

ประมวลข้อมูลโดย ศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว.)

You may also like...