อินโดฯพบผู้ติดเชื้อโควิด-19สูงต่อเนื่องในอาเซียน​

สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในอาเซียน ณ วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2563

🇮🇩 ยอดผู้ติดเชื้อในอินโดนีเซียยังคงสูงอย่างต่อเนื่อง​ วันนี้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 949 ราย เสียชีวิต 25 ราย ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมปัจจุบัน 21,745 รายแล้ว

จำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้น ในแต่ละประเทศ ในรอบการรายงานล่าสุด

-อินโดนีเซีย +949 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 21,745 ราย)
-สิงคโปร์ +642 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 31,068 ราย)
-ฟิลิปปินส์ +180 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 13,777 ราย)
-มาเลเซีย +48 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 7,185 ราย)
-ไทย +3 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 3,040 ราย)
-พม่า +2 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 201 ราย)
-กัมพูชา +1 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 124 ราย)
-เวียดนาม +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 324 ราย)
-บรูไน +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 141 ราย)
-ลาว +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 19 ราย)

ประมวลข้อมูลโดย ศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว.)

You may also like...