จี้โชวห่วยเร่งปรับตัว เหตุพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนช่วงโควิด-19 ระบาด เน้นซื้อออนไลน์

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เตือน!! ผู้ประกอบการธุรกิจค้าส่งค้าปลีกไทย…นิ่งเฉยไม่ได้แล้ว ต้องเร่งปรับตัวหลังพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปช่วงโรคโควิด-19 ระบาดทั่วโลก พร้อมก้าวเข้าสู่วิถีชีวิตใหม่ (New Normal) อย่างเต็มรูปแบบ เน้นซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น ระวังเรื่องความสะอาดของร้านค้าและสินค้าโดยต้องปราศจากเชื้อโรค ฯลฯ กรมพัฒน์ฯ ไม่รอช้า จัดโครงการ ‘ยกระดับค้าส่งค้าปลีกไทย สู่ยุค New Normal’ นำทีมที่ปรึกษาให้คำปรึกษาเชิงลึกและช่วยแก้ไขสารพัดปัญหาให้แก่ร้านค้าส่งค้าปลีกโชวห่วยท้องถิ่นขนาดกลางทั่วประเทศ พร้อมศึกษาดูงานในร้านค้าส่งค้าปลีกที่ประสบความสำเร็จ ยกระดับร้านโชวห่วยให้สามารถตอบสนองพฤติกรรมผู้บริโภคยุค New Normal ได้อย่างตรงจุด มั่นใจ!! ร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นต้องอยู่เคียงคู่สังคมไทยไปอีกนาน

You may also like...