พช.นนทบุรี จับมือ เครือข่ายหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) นนทบุรี เร่งขับเคลื่อนการตลาดช่วยชาวโอทอป

นางรักใจ กาญจนะวีระ พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี ร่วมการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) จังหวัดนนทบุรี โดยมีนายแบงก์ชาติ แก้วชมภู ประธานเครือข่าย OTOP จังหวัดนนทบุรี คณะกรรมการเครือข่าย OTOP จังหวัดนนทบุรี ทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดและอำเภอ ผู้รับผิดชอบงาน OTOP และนักการตลาดรุ่นใหม่ OTOP จังหวัดนนทบุรี ณ ศูนย์OTOP จังหวัดนนทบุรี ในการนี้ พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี ได้เยี่ยมชมสินค้าในศูนย์โอทอป และมอบแนวทางการดำเนินงานการขับเคลื่อนเครือข่าย และการส่งเสริมช่องทางจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ OTOP ทั้งระบบ offline online อาทิ เว็บไซต์ , Facebook , Line ,Instagram , แอพลิเคชั่นซื้อขายออนไลน์ Shopee รวมถึงแนวทางการทำการตลาดเชิงรุก เป็นต้น โดยมีนักการตลาดรุ่นใหม่ OTOP จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ ที่จะคอยช่วยประสานงาน และปฏิบัติงานในการส่งเสริมด้านการตลาดสินค้าOTOP ของจังหวัดนนทบุรี โดยเฉพาะช่องทางการตลาดออนไลน์

You may also like...