ใช้เส้นขนส่วนอื่น​แก้ปัญหาศีรษะล้าน

    ในช่วงยุควิกฤตปัญหาเศรษฐกิจจากยุคเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้หลาย ๆ คนประสบปัญหาความเครียดทั้งเรื่องงาน เรื่องเงินทองและครอบครัว ดังนั้นจำเป็นอย่างมากที่ต้องดูแลรักษาสุขภาพของตนเองอย่างเต็มที่ บางคนเครียดมาก ๆ จนผมหงอกหรือผมร่วงเลยก็มี ซึ่งเราจำเป็นต้องใช้สติในการแก้ไขปัญหาเพื่อแก้สถานการณ์ไปทีละเรื่อง ๆ  ให้ค่อย  ๆ คลายไปก็จะสามารถทุเลาลงได้

จากเรื่องของเศรษฐกิจและปัญหาปากท้อง มาพูดกันถึงในเรื่องของการปลูกผมเพื่อแก้ปัญหาศีรษะล้านหรือผมบาง ปลูกคิ้ว หนวด เครา โดยส่วนใหญ่จะย้ายเซลล์รากผมจากศีรษะด้านท้ายทอยและด้านข้างไปปลูกตรงตำแหน่งที่เราต้องการ แต่ในกรณี ผมด้านหลังหรือด้านข้างของศีรษะนั้น มีไม่เพียงพอหรือถูกใช้ไปพอสมควรแล้ว เราอาจพิจารณาใช้ผมจากส่วนอื่นได้ เช่น ขนเครา ขนหน้าอก หลัง แขน ขา ต้องพิจารณาเป็นราย ๆ ไป ว่ามีเส้นขนมากเพียงพอหรือไม่ เพราะเส้นขนจากส่วนต่าง ๆจะมีลักษณะ ขนาด ความยาว วงจรชีวิตที่แตกต่างกัน เราเรียกวิธีนี้ว่า “การปลูกผมโดยใช้เส้นขนส่วนอื่นที่ไม่ใช่ผมจากศีรษะ​ ( Body hair transplantation) “

นพ.ก้องเกียรติ ลออวงศ์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการปลูกผมเปิดเผยวิธีการปลูกขนส่วนอื่นๆเพื่อแก้ปัญหาศีรษะล้านว่า​ เราจะใช้หลักการย้ายเซลล์รากขนเหล่านั้น โดยทำแบบเจาะออกมา (FUE) ซึ่งก็จะไม่ทิ้งรอยแผลเป็นให้เห็นชัดมากนัก แต่การเจาะก็จะมีความยากง่ายไม่เหมือนกัน และโอกาสที่จะปลูกขึ้นนั้นก็แตกต่างกันไปด้วย  ที่นิยมมาก ๆ หรือเลือกทำมากที่สุด คือการนำเอาเส้นขนตรงเครา ตรงใต้กระดูกกรามใต้คางไปปลูกบนศีรษะหรือแผลเป็น ข้อสังเกตคือเส้นขนเคราจะขนาดหนาและดูแข็งกว่าเส้นผม ยาวแล้วจะหยิก หยักศก ดูไม่ธรรมชาติ ไม่ควรนำไปปลูกแนวผมด้านหน้า ส่วนใหญ่จะนำไปแซม ๆ ด้านบน เพื่อเพิ่มความหนาแน่นของเส้นผมบนศีรษะ

    ในบางครั้งแพทย์ก็จะนำเส้นขนตรงขามาปลูกคิ้ว นำขนคิ้วไปปลูกขนเปลือกตา อันนี้สามารถพลิกแพลงได้ แพทย์ศัลยกรรมปลูกผมที่เคยทำส่วนใหญ่ มักจะนำเอาเส้นขนเครา ขนหน้าอก ขนที่หลัง ไปปลูกบนศีรษะ โอกาสที่ย้ายไปแล้วเซลล์แต่ที่จะติดดีสุดจะเป็นจากเส้นขนที่มาจากเครา แต่คนไทยส่วนน้อยที่จะมีเคราดกหนา ส่วนใหญ่ทำในชาวต่างชาติมากกว่า ซึ่งการปลูกผมโดยใช้ขน เป็นอีกหนทางหรือทางเลือกหนึ่ง ที่จะปลูกผมได้ถ้ามีข้อบงชี้หรือเหมาะสมที่จะทำ ซึ่งอาจจะดีกว่าปลูกผมด้วยเส้นผมเทียม

    ดังนั้นหากผมเริ่มบาง ควรจะต้องดูแลแต่เนิ่น ๆ รีบปรึกษาแพทย์หรือถ้าจะพิจารณาปลูกผมก็ควรศึกษาแต่ละที่ให้ละเอียดถี่ถ้วน เพราะเส้นผม นั้นมีจำนวนจำกัด ถ้าปลูกผมแล้วไม่ขึ้นก็จะเกิดความเสียหายไปเลย จะต้องคิดวิธีอื่น ๆ เพื่อนำขนส่วน ๆ  มาปลูกผมแทน

You may also like...