เยี่ยมชมความพร้อม “เขากระโดง” แหล่งท่องเที่ยวอารยสถาปัตย์

เมื่อเร็วๆนี้ ดร. ชูวิทย์ มิตรชอบ รักษาการผู้อำนวยการ อพท. น.ส. วัชรี ชูรักษา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ อพท. นายพลากร บุปผาธนากร ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 2 อารยธรรมอีสานใต้ หรือ อพท.2 เข้าเยี่ยมชมวนอุทยานเขากระโดง โดยมีรองหัวหน้าวนอุทยานเขากระโดง และนายสมศักดิ์ เต็มบัณฑิต รองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ และทูตอารยสถาปัตย์จังหวัดบุรีรัมย์ ให้การต้อนรับ พร้อมนำชมสถานที่และภูมิทัศน์ โดยรอบของวนอุทยานฯแห่งนี้

ซึ่งปัจจุบันทางวนอุทยานฯได้ร่วมกับ ภาคเอกชน ภาคประชาชนและชุมชน พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกด้านอารยสถาปัตย์ ได้แก่ ทางเดินลาด ห้องน้ำ ที่จอดรถ เพื่อให้บริการแก่นักท่องเที่ยวได้ทุกสภาพร่างกาย ทุกเพศวัย (Tourism for All) ได้เข้าถึงและท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวดังกล่าวได้อย่างสะดวกสบาย ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก ข้อ A8

ทั้งนี้ ดร.ชูวิทย์ กล่าวว่า จากศักยภาพของสถานที่วนอุทยาเขากระโดง ได้มอบแนวทางให้สำนักงานพื้นที่พิเศษ 2 หรือ อพท.2 เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อศึกษาและยกระดับแหล่งท่องเที่ยวแห่งนี้ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอารยสถาปัตย์ และสอดคล้องกับเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลกต่อไป

You may also like...