มูลนิธิวัคซีนเพื่อประชาชน-สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กฯร่วมรณรงค์ ป้องกัน รู้ทันโรค IPD-ปอดบวม “SAVE THAI FIGHT IPD” เนื่องใน “วันปอดบวมโลก”

You may also like...